Anpassade formulär

Enkla Webb arbetar med anpassade formulär. Med anpassade formulär styr man hur man vill att besökaren skall fylla i formulär och man kan redan innan besökaren skickar formuläret kontrollera att ifyllda uppgifter är korrekta. Detta gör att man slipper få felaktiga uppgifter. Formulären kan kopplas så att man får ifyllda uppgifter via e-post, sms eller att uppgifterna sparas direkt i de verktyg man använder på hemsidan.


»
Tillbaka