Utveckling

Diskussion med kund

När vi får en beställning på ett utvecklingsuppdrag är det viktigt att alla parter är delaktiga, exempelvis anställda, medlemmar, användare osv. Vi arbetar nära er som beställare och tillsammans bidrar vi till utvecklingsprocessen för att det skall bli ett bra slutresultat. För att nå dit är utvecklingen uppdelad i ett antal steg.

Kundförfrågan

Vid första kontakten, när ni som kund kontaktar oss, diskuterar vi fram vilket behov som finns och vad ni som kund behöver. I vissa fall kan en djupare analys behövas beroende på behov och omfattning, man får då först genomföra ett separat analysarbete som resulterar i en kravspecifikation. Utifrån detta sammanställer vi behov och önskemål och tar fram en offert.

Beställning

Beställning

Ni som kund granskar offerten och godkänner dess innehåll och pris. Vid godkännande upprättar vi en beställning som undertecknas av er och skickas till oss. Utvecklingsarbetet kan nu påbörjas!

Utveckling

Utifrån beställning/kravspecifikation går vi vidare med att fastställa utseende och struktur för hemsidan på en mer detaljerad nivå. Detta avser både design och funktionalitet för hemsidan. När detta är klart påbörjas utvecklingen av hemsidan. När utvecklingsarbetet är klart fortsätter arbetet med testning av hemsidan för slutlig acceptans av kund.